KAYIT SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YANINIZDAYIZ
FORMU DOLDURUN
ÇOCUĞUNUZ İÇİN MÜKEMMEL GELECEĞİ
BİRLİKTE KONUŞALIM

Email, sms yolu ile bilgilendirilmek istiyorum.

NEDEN MEKTEBİM?

DEVRALINAN MİRAS:
MİLLET MEKTEPLERİ

Adını, 1928 yılında ülkenin her köşesini ve toplumun her bireyini eğitmek amacıyla kurulmuş Millet Mekteplerinden alan Mektebim, bugün 61 kampüsü, 204 okulu ve güçlü yapısıyla kaliteli eğitimi Türkiye’nin her noktasına taşır.

VİZYON

Üretken ve yenilikçi nesiller yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olmak.

MİSYON

Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünya ya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, proaktif, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve iş birliğine dayalı ilişkiler geliştiren, ulaşılabilir bir eğitim kurumu olmak.

DEĞERLER

• Sürdürülebilirlik
• Toplumsal ve küresel değerlere saygı
• Liderlik
• Yenilikçilik

BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

Mektebim’de yabancı dil eğitimi, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılır. Yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülür.Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak yabancı dili etkin kullanma alışkanlığını sağlamak da hedefler arasında yer alır.

Mektebim lise yabancı dil program içeriğindeki;
• Gösteri (Demonstration)
• Soru-cevap (Question and answer)
• Drama ve rol yapma (Drama and role play)
• Benzetim (Simulation)
• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair -work and group work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel yöntem (Audiolingual method)
• Görsel yöntem (Audio- visual method)
• İş birlikli öğrenme yöntemi
• Communicative language teaching

 

NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?
Dünyada 19 ülkenin ana dili olan İspanyolcayı dünyada 600 milyona yakın kişi konuşur. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dildir.

NEDEN ALMANCA EĞİTİMİ?
Almanca, dünya genelinde 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dilidir. Ayrıca bilimsel makale ve internet dili olarak da dünyadaki en önemli 2. dil konumunda yer alır.

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Mektebim Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, Mektebim lise öğrencilerinin yurt dışında hayal ettikleri üniversitelerde okumaları için hizmet verir. Öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelere başvuru sürecinde kişisel özelliklerine, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve amaçlarına en uygun üniversite hakkında bilgilendirir. Mektebim Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, öğrencileri bu süreçte yer alan başvuru koşulları, yurt dışı eğitim ücretleri ve yurt dışı üniversitele rine girişte gerekli olan SAT, ACT, TOEFL VE IELTS gibi dil sınavları hakkında bilgilendirir ve onlara üniversite seçimi, başvuru süreci ve uyum gibi konular da rehberlik eder.

KADEMELER

Çocuk gelişimindeki bu en önemli dönemde onların birer birey olarak sosyal yaşama katılması için gerekli ortam yaratılıyor.

ANAOKULU

Mektebim İlkokulları’nda ezberci değil, öğrenmeye dayalı eğitim veriliyor. Bu modelle öğrenciler bilgiyi hayat boyu taşıyor.

İLKOKUL

Mektebim Ortaokulları’nda öğrenciler kendilerini geliştiriyor, farklı bakış açıları kazanıyor, yeteneklerini keşfetme şansına sahip oluyor.

ORTAOKUL

Öğrenciler sadece kitaplarla değil, tabletle Akıllı Eğitim alıyor ve tüm kaynaklara kolayca ulaşabileceği dijital tabanlı eğitim sitelerini kullanıyor.

LİSE